banner

LOUDA ALFORM, VÝROBNÍ DRUŽSTVO

Výrobní družstvo LOUDA Alform se v současné době zabývá výrobou sklářských forem pro strojní i ruční zpracování skla, forem na porcelán, forem na pryž, lisovacích nástrojů na zpracování plechu, přípravků a přesných strojních dílů. Tradice přesné strojní výroby naší firmy sahá až do roku 1920.

Po vstupu tuzemského investora začátkem roku 2003 byl zahájen rozsáhlý investiční a rozvojový projekt s cílem rozšířit oblast výroby sklářských forem, nástrojů na zpracování plechu, přípravků, přesných strojních dílů. Abychom splnili narůstající požadavky našich zákazníků na kvalitu a složitost výrobků, jsme nuceni neustále investovat a inovovat ve všech oblastech.

Základem pro úspěšnou realizaci tohoto projektu je dlouholetá zkušenost klíčových pracovníků firmy spojená s velmi dobrým jménem mezi stávajícími obchodními partnery.

Plánované investice do rozšíření a obnovy strojního parku a současně i do rozvoje lidských zdrojů doplňují a posilují výrobní možnosti naší firmy.

Ve firmě je v současné době zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001 .
Certifikaci provedla firma LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.